Audyty wewnętrzne mają na celu zoptymalizowanie procesu obiegu dokumentów oraz zminimalizowanie całkowitych kosztów wydruków. W oparciu o audyty wewnętrzne wprowadzany jest również tzw. elektroniczny obieg dokumentów. Odbywają się one w kilku etapach na bazie profesjonalnego oprogramowania audytorskiego. Na początku procedury następuje zapoznanie Klienta z procesem audytorskim oraz wstępne oszacowanie opłacalności wprowadzenia zmian i tym samym szansy na osiągnięcie realnych oszczędności w czasie.

W kolejnej części procedury zbieramy dane o sprzęcie, wykorzystywanych aplikacjach komputerowych oraz o ponoszonych nakładach na drukowanie i kopiowanie dokumentów. W/w informacje uzyskuje się poprzez użycie specjalistycznego oprogramowania do kontroli wydruków. Ta część audytu dzieli się na dwa etapy:

  • niejawny (zbieranie informacji odbywa się bez wiedzy i świadomości pracowników)
  • jawny (pracownicy są oficjalnie poinformowani o prowadzonych badaniach)

Po analizie uzyskanych wyników, Klient otrzymuje profesjonalny raport, wraz ze wskazaniem kilku, opcjonalnych rozwiązań. Dla naszych Klientów organizujemy urządzenia testowe oraz przeprowadzamy demonstracje. Ostatecznym etapem audytu jest wdrożenie proponowanych zmian, zgodnie z wolą Klienta oraz wsparcie techniczno-szkoleniowe, a także monitoring wprowadzonych rozwiązań i ich pełna optymalizacja.

Zobacz także FAQ - Porady:

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt
KYOcontrol - tel. (061) 663 1993

do góry | Powrót do >> PRODUKTY

 
Created by MC
ATIM Systemy Kopiujące
ATIM Systemy Kopiujące | 60-539 Poznań, ul. Św. Wawrzyńca 1c/2 | tel. (061) 663 1993 | www.atim.pl
© 1995-2007 | Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Intranet | Mapa strony